Producten / Ontwerpen

Dutch Classic Boat -Design & Engineering- maakt lijnenplannen van schepen en boten. Dit wordt onder andere gedaan voor klassieke Nederlandse platbodems. Deze lijnenplannen worden meestal uitgewerkt in de vorm van een snijpakket en samenstellingstekeningen voor de bouw in staal of aluminium. Een voorbeeld hiervan is de schokker Blauburd, http://www.platbodemzeilen.nl/blauburd,

Snijpakketen, Lijnenplannen en Paalkoppen.

Niet altijd gaat het om nieuwbouw, ook vaak refit en verbouw. Dan wordt een nieuw gedeelte voor een bestaand schip uitgewerkt in een snijpakket. Hiermee kan de werf de bouwtijd aanzienlijk bekorten. Het bestaande oude schip wordt zo goed mogelijk opgemeten en in 3D gedigitaliseerd. De nieuwbouw wordt op de computer in 3D gemodelleerd. Vervolgens worden de plaatuitslagen gemaakt en in snijklare onderdelen uitgewerkt.

Niet alleen grote boten, ook de (kleinere) sloepen en vletten.

Snijpakketten bestaan naast de genummerde uitgesneden platen (met markeringslijnen) uit een algemeen plan, een samenstellingstekening, een stuklijst, en zonodig andere aanwijzingen voor de bouw.

Snijpakketten van eigen ontwerpen zijn te koop voor (zelf)bouw. Je betaalt dan voor het platenpakket, de tekeningen en het eenmalig bouwrecht. We werken natuurlijk ook in opdracht, dan zijn alle rechten voor de opdrachtgever.

Door de bouw van klassiek Nederlandse rond- en platbodemjachten hebben we veel ervaring met het uitslaan en vormen van dubbel gekromde oppervlakken. Dit kunnen we ook gebruiken voor meer industriële toepassingen en weg- en waterbouw, zoals deze paalkoppen.

Voorbeelden van eerder gebouwde snijpakketten en uitgevoerde projecten vind je in Projecten/nieuws.